จบการแข่งขัน

แชมป์กีฬา7สี เจ้าสระ 59

-

รอบชิงชนะเลิศ

แชมป์กีฬา 7 สี เจ้าสระ ปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

แชมป์กีฬา 7 สี เจ้าสระ ปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ