20:00 บราซิล

บราซิล

2 : 3 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสด
16:30 อิตาลี

อิตาลี

3 : 0 โปแลนด์

โปแลนด์

ถ่ายทอดสด
20:00 โปแลนด์

โปแลนด์

3 : 2 ตุรกี

ตุรกี

ถ่ายทอดสด
16:30 อิตาลี

อิตาลี

3 : 0 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ถ่ายทอดสด
20:00 ไทย

ไทย

0 : 3 บราซิล

บราซิล

ถ่ายทอดสด
16:30 จีน

จีน

0 : 3 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสด
14:05 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

0 : 3 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ถ่ายทอดสด
23:50 จีน

จีน

3 : 2 ตุรกี

ตุรกี

ถ่ายทอดสด
16:30 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

0 : 3 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ถ่ายทอดสด
15:45 ตุรกี

ตุรกี

0 : 3 บราซิล

บราซิล

ถ่ายทอดสด
12:00 เยอรมนี

เยอรมนี

3 : 0 ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด
19:15 จีน

จีน

3 : 2 ตุรกี

ตุรกี

ถ่ายทอดสด
17:05 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

3 : 0 เซอร์เบีย

เซอร์เบีย

ถ่ายทอดสด
15:30 โปแลนด์

โปแลนด์

3 : 0 ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด
13:15 อิตาลี

อิตาลี

3 : 1 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ถ่ายทอดสด
19:15 จีน

จีน

3 : 0 เยอรมนี

เยอรมนี

ถ่ายทอดสด
13:15 แคนาดา

แคนาดา

0 : 3 เนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์

ถ่ายทอดสด
09:15 เกาหลีใต้

เกาหลีใต้

0 : 3 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสด
17:05 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

2 : 3 แคนาดา

แคนาดา

ถ่ายทอดสด
15:45 เยอรมนี

เยอรมนี

1 : 3 บราซิล

บราซิล

ถ่ายทอดสด