17:05 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

2 : 3 แคนาดา

แคนาดา

ถ่ายทอดสด
15:45 เยอรมนี

เยอรมนี

1 : 3 บราซิล

บราซิล

ถ่ายทอดสด
12:00 บัลแกเรีย

บัลแกเรีย

2 : 3 ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด
09:15 อิตาลี

อิตาลี

3 : 0 แคนาดา

แคนาดา

ถ่ายทอดสด
19:15 บราซิล

บราซิล

3 : 1 โปแลนด์

โปแลนด์

ถ่ายทอดสด
17:05 เกาหลีใต้

เกาหลีใต้

0 : 3 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสด
15:30 ตุรกี

ตุรกี

3 : 0 ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด
19:15 บัลแกเรีย

บัลแกเรีย

0 : 3 จีน

จีน

ถ่ายทอดสด
17:05 อิตาลี

อิตาลี

3 : 0 แคนาดา

แคนาดา

ถ่ายทอดสด
14:05 อิตาลี

อิตาลี

3 : 0 จีน

จีน

ถ่ายทอดสด
09:15 บราซิล

บราซิล

3 : 2 อิตาลี

อิตาลี

ถ่ายทอดสด
02:30 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

2 : 3 ตุรกี

ตุรกี

ถ่ายทอดสด
18:15 อิตาลี

อิตาลี

3 : 0 จีน

จีน

ถ่ายทอดสด
14:30 บราซิล

บราซิล

3 : 0 ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด
23:40 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

3 : 1 จีน

จีน

ถ่ายทอดสด
18:00 ไทย

ไทย

0 : 3 จีน

จีน

ถ่ายทอดสด
11:15 บราซิล

บราซิล

3 : 2 อิตาลี

อิตาลี

ถ่ายทอดสด
18:15 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

3 : 1 จีน

จีน

ถ่ายทอดสด
11:00 ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

2 : 3 ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด
07:15 เซอร์เบีย

เซอร์เบีย

1 : 3 ตุรกี

ตุรกี

ถ่ายทอดสด