19:30 ลาว

ลาว

VS เวียดนาม

เวียดนาม

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
16:30 มาเลเซีย

มาเลเซีย

VS ลาว

ลาว

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
19:30 ไทย

ไทย

VS เมียนมาร์

เมียนมาร์

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
16:30 ลาว

ลาว

VS อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
16:30 ไทย

ไทย

VS ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
19:30 กัมพูชา

กัมพูชา

VS ลาว

ลาว

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
19:30 ไทย

ไทย

VS สิงคโปร์

สิงคโปร์

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo