วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7สี 2015

วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7สี 2015

วอลเลย์บอลอุดมศึกษาแชมป์กีฬา 7สี 2015 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 26 กันยายน 2558

ตารางถ่ายทอดสด


Coming soon...


15:00 รัตนบัณฑิต

รัตนบัณฑิต

3 : 1 ธุรกิจบัณฑิตย์

ธุรกิจบัณฑิตย์

ถ่ายทอดสด
12:00 ศรีปทุม

ศรีปทุม

3 : 0 ม.ตอ.เฉียงเหนือ

ม.ตอ.เฉียงเหนือ

ถ่ายทอดสด
15:00 จุฬาลงกรณ์ฯ

จุฬาลงกรณ์ฯ

0 : 3 ม.ตอ.เฉียงเหนือ

ม.ตอ.เฉียงเหนือ

ถ่ายทอดสด
12:00 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

3 : 0 ม.กรุงเทพ

ม.กรุงเทพ

ถ่ายทอดสด
14:55 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

3 : 0 ม.ตอ.เฉียงเหนือ

ม.ตอ.เฉียงเหนือ

ถ่ายทอดสด
12:00 ม.เกษมบัณฑิต

ม.เกษมบัณฑิต

3 : 1 ม.กรุงเทพ

ม.กรุงเทพ

ถ่ายทอดสด
15:00 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

1 : 3 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

ถ่ายทอดสด
12:00 ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

0 : 3 ม.รังสิต

ม.รังสิต

ถ่ายทอดสด