วอลเลย์บอลอุดมศีกษา แชมป์กีฬา 7 สี 2016

วอลเลย์บอลอุดมศีกษา แชมป์กีฬา 7 สี 2016

การแข่งขัน แชมป์กีฬา 7 สี 2016 วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2559  

ตารางถ่ายทอดสด


Coming soon...


13:30 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

3 : 1 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

ถ่ายทอดสด
14:45 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

3 : 2 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ถ่ายทอดสด
11:00 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

3 : 0 ม.รังสิต

ม.รังสิต

ถ่ายทอดสด
14:45 ม.รังสิต

ม.รังสิต

3 : 0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
11:00 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

3 : 0 ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

ถ่ายทอดสด
14:45 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

3 : 1 ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด
11:00 ม.เกษมบัณฑิต

ม.เกษมบัณฑิต

3 : 1 ม.กรุงเทพ

ม.กรุงเทพ

ถ่ายทอดสด
14:45 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

3 : 2 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ่ายทอดสด
11:00 จุฬาลงกรณ์ฯ

จุฬาลงกรณ์ฯ

3 : 1 ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

ถ่ายทอดสด