วอลเลย์บอลอุดมศีกษา แชมป์กีฬา 7 สี 2018

วอลเลย์บอลอุดมศีกษา แชมป์กีฬา 7 สี 2018

การแข่งขัน วอลเลย์บอลอุดมศึกษา แชมป์กีฬา 7 สี 2018 ประจำปี 2561

ตารางถ่ายทอดสด


Coming soon...


14:35 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

3 : 1 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

ถ่ายทอดสด
13:30 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

0 : 3 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

ถ่ายทอดสด
10:30 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 : 3 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

ถ่ายทอดสด
13:45 ม.รังสิต

ม.รังสิต

0 : 3 ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด
12:40 ม.ราชพฤกษ์

ม.ราชพฤกษ์

3 : 1 ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

ถ่ายทอดสด
10:40 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

3 : 0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
10:30 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 : 1 ม.ราชภัฎนครปฐม

ม.ราชภัฎนครปฐม

ถ่ายทอดสด
13:00 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

3 : 1 ม.รังสิต

ม.รังสิต

ถ่ายทอดสด
12:40 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

3 : 0 ม.ราชพฤกษ์

ม.ราชพฤกษ์

ถ่ายทอดสด
10:40 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

3 : 0 ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด
10:40 ม.ราชภัฎนครปฐม

ม.ราชภัฎนครปฐม

0 : 3 ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

ถ่ายทอดสด
13:00 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

0 : 3 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ถ่ายทอดสด
12:45 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

3 : 0 ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

ถ่ายทอดสด
10:40 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 : 0 ม.ราชพฤกษ์

ม.ราชพฤกษ์

ถ่ายทอดสด
10:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 : 3 ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด
13:00 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

3 : 0 ม.ราชภัฎนครปฐม

ม.ราชภัฎนครปฐม

ถ่ายทอดสด
13:00 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

3 : 1 ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด
11:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 : 3 ม.รังสิต

ม.รังสิต

ถ่ายทอดสด
11:00 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 : 0 ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

ถ่ายทอดสด
13:00 ม.ศรีปทุม

ม.ศรีปทุม

3 : 0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
13:00 ม.รัตนบัณฑิต

ม.รัตนบัณฑิต

1 : 3 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ่ายทอดสด
10:40 ม.ราชภัฎนครปฐม

ม.ราชภัฎนครปฐม

0 : 3 ม.ราชพฤกษ์

ม.ราชพฤกษ์

ถ่ายทอดสด
10:30 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

3 : 0 ม.รังสิต

ม.รังสิต

ถ่ายทอดสด