ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019

ตารางถ่ายทอดสด


Coming soon...


13:45 ราชวินิตบางเขน

ราชวินิตบางเขน

4 : 2 อัสสัมชัญธนบุรี

อัสสัมชัญธนบุรี

ถ่ายทอดสด
14:45 อัสสัมชัญ

อัสสัมชัญ

3 : 4 อัสสัมชัญธนบุรี

อัสสัมชัญธนบุรี

ถ่ายทอดสด
13:30 ท่าข้ามพิทยาคม

ท่าข้ามพิทยาคม

1 : 2 ราชวินิตบางเขน

ราชวินิตบางเขน

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

1 : 4  โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ถ่ายทอดสด
12:14 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

3 : 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

2 : 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

0 : 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

1 : 1 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

0 : 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

5 : 1 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

7 : 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

0 : 4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

5 : 1 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

1 : 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

2 : 8 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

3 : 1 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

0 : 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

1 : 3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

1 : 1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

2 : 2 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

4 : 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

1 : 6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

1 : 4 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

1 : 5 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

1 : 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

2 : 1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

7 : 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

7 : 2 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

3 : 5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

5 : 4 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

4 : 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ถ่ายทอดสด
13:40 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2 : 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

6 : 1 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

2 : 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ถ่ายทอดสด
12:14 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

2 : 6 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

1 : 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

1 : 6 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ถ่ายทอดสด
13:45 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

2 : 1 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

4 : 4 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

1 : 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

3 : 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

5 : 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

1 : 1 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

ถ่ายทอดสด
15:45 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

1 : 6 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ถ่ายทอดสด
14:45 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

4 : 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ถ่ายทอดสด
13:44 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

4 : 1 โรงเรียนปากช่อง

โรงเรียนปากช่อง

ถ่ายทอดสด
12:45 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1 : 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ถ่ายทอดสด
11:20 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

8 : 1 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุร

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุร

ถ่ายทอดสด
10:00 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

5 : 1 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

ถ่ายทอดสด
09:00 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

5 : 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ถ่ายทอดสด
08:00 โรงเรียนปทุมคงคา

โรงเรียนปทุมคงคา

0 : 3 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

ถ่ายทอดสด
14:45 โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5

โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5

1 : 9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ถ่ายทอดสด
13:20 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

2 : 0 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ถ่ายทอดสด
12:15 โรงเรียนปากช่อง

โรงเรียนปากช่อง

4 : 3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถ่ายทอดสด
11:14 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

4 : 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

ถ่ายทอดสด
10:00 โรงเรียนนางรอง

โรงเรียนนางรอง

1 : 7 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ถ่ายทอดสด
09:00 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

3 : 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา

โรงเรียนหนองโพวิทยา

ถ่ายทอดสด
14:00 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

1 : 2 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ถ่ายทอดสด
12:40 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

3 : 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ถ่ายทอดสด
11:30 โรงเรียนฐานปัญญา

โรงเรียนฐานปัญญา

3(6) : 3(7) โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

ถ่ายทอดสด
10:30 โรงเรียนปทุมคงคา

โรงเรียนปทุมคงคา

1(3) : 1(2) โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
09:30 โรงเรียนพิชญบัณฑิต

โรงเรียนพิชญบัณฑิต

1 : 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ถ่ายทอดสด
15:10 โรงเรียนบุสตานุดดีน

โรงเรียนบุสตานุดดีน

0 : 8 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ถ่ายทอดสด
14:30 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

2 : 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ถ่ายทอดสด
13:50 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

4 : 0 โรงเรียนสูงเนิน

โรงเรียนสูงเนิน

ถ่ายทอดสด
12:50 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

0 : 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต

โรงเรียนพิชญบัณฑิต

ถ่ายทอดสด
12:10 โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

3 : 0 โรงเรียนไทรน้อย

โรงเรียนไทรน้อย

ถ่ายทอดสด
11:10 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

2 : 1 โรงเรียนกุดจิกวิทยา

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

ถ่ายทอดสด
10:30 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

0(6) : 0(5) โรงเรียนวิชูทิศ (กีฬากรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนวิชูทิศ (กีฬากรุงเทพมหานคร)

ถ่ายทอดสด
09:50 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

4 : 0 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

ถ่ายทอดสด
09:10 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

4 : 1 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ถ่ายทอดสด
08:30 โรงเรียนปทุมคงคา

โรงเรียนปทุมคงคา

3 : 0 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

ถ่ายทอดสด
14:30 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

2 : 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
13:50 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

4 : 0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถ่ายทอดสด
12:30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

5 : 0 โรงเรียนลานสักวิทยา

โรงเรียนลานสักวิทยา

ถ่ายทอดสด
11:50 โรงเรียนผดุงปัญญา

โรงเรียนผดุงปัญญา

0 : 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ถ่ายทอดสด
11:10 โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนสารวิทยา

1 : 0 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ถ่ายทอดสด
10:30 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

2 : 4 โรงเรียนนางรอง

โรงเรียนนางรอง

ถ่ายทอดสด
09:50 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร

4 : 0 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ถ่ายทอดสด
09:10 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

0 : 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ถ่ายทอดสด
08:30 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

2 : 0 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

ถ่ายทอดสด
14:30 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

0 : 1 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ถ่ายทอดสด
13:30 โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

3 : 1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ถ่ายทอดสด
12:40 โรงเรียนปทุมคงคา

โรงเรียนปทุมคงคา

7 : 0 โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

ถ่ายทอดสด
12:00 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

1 : 2 โรงเรียนกุดจิกวิทยา

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

ถ่ายทอดสด
11:10 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

3 : 1 โรงเรียนเขียนเขต

โรงเรียนเขียนเขต

ถ่ายทอดสด
10:30 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา๖

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา๖

0 : 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม

ถ่ายทอดสด
09:50 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

7 : 1 โรงเรียนบางลี่วิทยา

โรงเรียนบางลี่วิทยา

ถ่ายทอดสด
09:10 โรงเรียนศรีนคร

โรงเรียนศรีนคร

2 : 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

ถ่ายทอดสด
08:30 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

1 : 8 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

ถ่ายทอดสด
15:00 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร

1(4) : 1(3) โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

ถ่ายทอดสด
13:50 โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนทวีธาภิเศก

0(4) : 0(3) โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

ถ่ายทอดสด
12:30 โรงเรียนปากช่อง

โรงเรียนปากช่อง

1 : 0 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

ถ่ายทอดสด
11:50 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)

2(9) : 2(8) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
11:10 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

2 : 5 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ถ่ายทอดสด
09:50 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์

โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์

5 : 2 โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ถ่ายทอดสด
09:10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

2 : 0 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
08:30 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

3(5) : 3(4) บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ถ่ายทอดสด
14:45 โรงเรียนกัลยาณวัตร

โรงเรียนกัลยาณวัตร

3 : 0 โรงเรียนทับปุดวิทยา

โรงเรียนทับปุดวิทยา

ถ่ายทอดสด
14:00 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

2 (3) : (5) 2 โรงเรียนแสนสุข

โรงเรียนแสนสุข

ถ่ายทอดสด
13:10 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม

โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม

0 : 3 โรงเรียนกันทรารมณ์

โรงเรียนกันทรารมณ์

ถ่ายทอดสด
11:50 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

(3) 1 : 1 (2) โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

ถ่ายทอดสด
11:00 โรงเรียนพุทไธสง

โรงเรียนพุทไธสง

0 : 2 โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี

ถ่ายทอดสด
10:30 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ชนะบาย : - โรงเรียนนิคมวิทยา

โรงเรียนนิคมวิทยา

ถ่ายทอดสด
09:50 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

6 : 0 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

ถ่ายทอดสด
09:10 โรงเรียนฐานปัญญา

โรงเรียนฐานปัญญา

3 : 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ถ่ายทอดสด
15:20 โรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

โรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

2 : 1 โรงเรียนบัวแก้วเกษร

โรงเรียนบัวแก้วเกษร

ถ่ายทอดสด
14:30 โรงเรียนคงทองวิทยา

โรงเรียนคงทองวิทยา

2 : 4 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ถ่ายทอดสด
13:00 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

4 : 1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ถ่ายทอดสด
12:19 โรงเรียนวชิราลัย

โรงเรียนวชิราลัย

1 : 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ถ่ายทอดสด
11:35 โรงเรียนประชามงคล

โรงเรียนประชามงคล

1 : 6 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
10:45 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน

โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน

3 : 2 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

ถ่ายทอดสด
09:50 โรงเรียนเมืองศรีเทพ

โรงเรียนเมืองศรีเทพ

0 : 10 โรงเรียนเขียนเขต

โรงเรียนเขียนเขต

ถ่ายทอดสด
08:30 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

0 : 8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต

โรงเรียนพิชญบัณฑิต

ถ่ายทอดสด
15:25 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

2 : 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

ถ่ายทอดสด
14:10 โรงเรียนร่มไทรวิทยา

โรงเรียนร่มไทรวิทยา

0 : 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

ถ่ายทอดสด
13:10 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

1 : 10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ถ่ายทอดสด
12:05 โรงเรียนอินทร์บุรี

โรงเรียนอินทร์บุรี

0 : 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ถ่ายทอดสด
11:20 โรงเรียนวชิราลัย

โรงเรียนวชิราลัย

3 : 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"

โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"

ถ่ายทอดสด
10:30 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

2 : 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ถ่ายทอดสด
09:50 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

6 : 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ถ่ายทอดสด