วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง แชมป์กีฬา 7HD 2024

วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง แชมป์กีฬา 7HD 2024

วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง แชมป์กีฬา 7HD 2024

ตารางถ่ายทอดสด14:00 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

3 : 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ถ่ายทอดสด
12:30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

3 : 0 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ถ่ายทอดสด
11:00 โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

0 : 3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ถ่ายทอดสด
09:30 โรงเรียนหนองเรือวิทยา

โรงเรียนหนองเรือวิทยา

0 : 3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ถ่ายทอดสด
14:00 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

3 : 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

ถ่ายทอดสด
12:30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

3 : 0 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ถ่ายทอดสด
11:00 โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

3 : 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส)

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส)

ถ่ายทอดสด
09:30 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

1 : 3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ถ่ายทอดสด
14:00 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

3 : 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ถ่ายทอดสด
12:30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

1 : 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ถ่ายทอดสด
11:00 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

3 : 0 โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

ถ่ายทอดสด
09:30 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

3 : 2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา

โรงเรียนหนองเรือวิทยา

ถ่ายทอดสด
14:00 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

3 : 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

ถ่ายทอดสด
12:30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

0 : 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ถ่ายทอดสด
11:00 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

3 : 0 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส)

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส)

ถ่ายทอดสด
09:30 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

3 : 0 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

ถ่ายทอดสด
14:00 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

3 : 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ถ่ายทอดสด
12:30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

0 : 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ถ่ายทอดสด
11:00 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

3 : 0 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ถ่ายทอดสด
09:29 โรงเรียนหนองเรือวิทยา

โรงเรียนหนองเรือวิทยา

3 : 2 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

ถ่ายทอดสด
14:00 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

2 : 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ถ่ายทอดสด
12:30 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

3 : 0 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ถ่ายทอดสด
11:00 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

3 : 0 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส)

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส)

ถ่ายทอดสด
09:30 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

3 : 0 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

ถ่ายทอดสด