จบการแข่งขัน

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

(3) 1 - 1 (2)

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

ถ่ายทอดสดวันที่ 9 ตุลาคม 2019 เวลา 11:50 น.

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา พบ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์