14:30 ไทย

ไทย

VS โดมินิกัน

โดมินิกัน

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
18:15 บราซิล

บราซิล

VS ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
02:00 เยอรมนี

เยอรมนี

VS ตุรกี

ตุรกี

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
07:15 เซอร์เบีย

เซอร์เบีย

VS ตุรกี

ตุรกี

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
11:00 ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

VS ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
18:15 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

VS จีน

จีน

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
11:15 บราซิล

บราซิล

VS อิตาลี

อิตาลี

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
18:00 ไทย

ไทย

VS จีน

จีน

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
14:30 บราซิล

บราซิล

VS ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
18:15 อิตาลี

อิตาลี

VS จีน

จีน

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
17:05 อิตาลี

อิตาลี

VS แคนาดา

แคนาดา

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
19:15 บัลแกเรีย

บัลแกเรีย

VS จีน

จีน

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
15:30 ตุรกี

ตุรกี

VS ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
19:15 บราซิล

บราซิล

VS โปแลนด์

โปแลนด์

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo
12:00 บัลแกเรีย

บัลแกเรีย

VS ไทย

ไทย

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ถ่ายทอดสดทาง Bugaboo